LOGO
Head

مشکل بازنشدن فیسبوک با کریو

اخیرا دیده شده که در بعضی از سیستم‌ها، هنگام اتصال با کریو، سایت فیسبوک باز نمی‌شود، در حالی که سایر سایت‌ها بدون مشکل گشوده می‌شوند.
اگر شما دچار چنین مشکلی هستید لطفا مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- به مسیر زیر در سیستم خودتان بروید:

C:\Windows\System32\drivers\etc

۲- فایل hosts را پاک کنید.

مشاهده می‌کنید که مشکل برطرف می‌شود.

 

نظرات بسته شده است.