LOGO
Head

آموزش نحوه ی تعیین رمز دوم و دریافت تاریخ انقضا و کد CVV2

اگر شما مشخصات لازم برای پرداخت آنلاین را ندارید به آسانی می توانید این مشخصات را با مراجعه به یکی از دستگاههای ATM یا خودپرداز بانک صادر کننده کارت، دریافت کنید. ( عملیات دریافت رمز دوم تنها بر روی دستگاههای خودپرداز بانک صادر کننده فعال است؛ یعنی اگر کارت شما مربوط به بانک ملی است، بایستی برای دریافت این مشخصات به خودپردازهای همان بانک مراجعه کنید ) نحوه ی تعیین رمز دوم یا همان رمز اینترنتی و دریافت تاریخ انقضا و کد CVV2 در عکسهای زیر عملاً توضیح داده شده است :

 

secondpass1.

secondpass2.
secondpass3.

secondpass4.
secondpass5.

secondpass6.
secondpass7.

secondpass8.
secondpass9

نظرات بسته شده است.