LOGO
Head

سرور جدید Kerio از هلند

سرور جدید هلند به لیست سرورهای Kerio  اضافه شده است کاربران All Connection  میتوانند با همان User , Pass  از این سرور نیز استفاده نمایند.

 

kehol.onlynet.in
۸۰۸:kehol.orbitserver.ir

نظرات بسته شده است.