LOGO
Head

محدودیت شدید روی اینترنت

از امروز محدودیت شدیدی روی سرویس های Kerio و OpenVPN از طرف مخابرات اعمال شده و پس از اتصال سرعت به شدت کاهش می یابد. پیشنهاد ما استفاده از سرویس Cisco Anyconnect ، Inel Connection  میباشد.

نظرات بسته شده است.