LOGO
Head

اختلال در پورت های Kerio و OpenVPN

درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ پورت های Kerio و OpenVPN توسط بعضی از ISP ها محدود شده اند. در چند هفته اخیر در روزهای تعطیل این محدودیت اعمال شده و بعدا برداشته می شود. توصیه میشود در این مواقع با سرویس های دیگر وصل شوید.

نظرات بسته شده است.