LOGO
Head

مشکل کندی سرورهای PPTP , L2TP

مشکل کندی سرورهای موبایل تا چند روز آینده مرتفع خواهد شد لازم به ذکر است محدودیت های شدید مخابرات باعث شده است این مشکلات ایجاد گردد تا مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تمامی کاربرانی که یوزرهایشان با tab  شروع میشود به راحتی میتوانند با PPTP , L2TP متصل شوند.

نظرات بسته شده است.