LOGO
Head

محدودیت سراسری روی سرویس Kerio , Open VPN

از اوایل ساعت پایانی روز ۱۱ خرداد محدودیت روی سرور های کریو و اپن وی پی ان در بعضی مناطق مشاهده شده است، به این ترتیب که کاربر به سرویس متصل میشود ولی هیچ صفحه ای برایش باز نمیشود و یا بعداز ۱ دقیقه قطع میشود.
و یا در اتصال به سرویس اپن وی پی ان اررور داده میشود.
کاربرانی که این مشکل را دارند، بهتر است فعلا با سرویس های دیگر از جمله وی پی ان و یا سیسکو متصل گردند.
لازم به ذکر است که این مشکل سراسری بوده و ربطی به سرویس ما نداره

نظرات بسته شده است.