LOGO
Head

محدودیت اینترنت

با توجه به محدودیت های اخیر اینترنت توسط زیرساخت ایران روی شرکت های ارائه دهنده اینترنت لطفا برای موبایل ها و تبلت ها از Cisco Any Connect , Open Connect , OPEN VPN و برای Laptop و کامپیوتر از کانکشن هوشمند TunnelPlus , Tunnel استفاده نمایید.
تمامی آموزش های سرویس ها در سایت میباشد.

نظرات بسته شده است.