LOGO
Head

سرورهای Cisco AnyConnect

در برخی از گیت وی های زیر ساخت محدودیت هایی روی برنامه Cisco AnyConnect , Open Connect  گزارش شده است از این رو تغییراتی روی سرورها داده شده است.

کاربرانی که مشکل اتصال دارند میتوانند جلوی سرورها پورت ۸۰۰ یا ۴۴۳ را اضافه نمایند به طور مثال سرور cisco.dayserver.ir  به این صورت میشود.

cisco.dayserver.ir:800

cisco.dayserver.ir:443

 

نظرات بسته شده است.