LOGO
Head

باز کردن Facebook ، Youtube از طریق Set DNS

کاربرانی که برای  دسترسی به (Youtube و Facebook) دچار مشکل شده اند طبق تصاویر زیر عمل نمایند تا مشکلشان بر طرف گردد.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

نظرات بسته شده است.