LOGO
Head

رفع اختلال Kerio / Open VPN

در حال حاضر محدودیت اخیری که در سرویس های  Kerio ،  Open VPN  و برخی سرویسهای دیگر ایجاد شده بود و باعث قطعی پس از ۲ دقیقه میشد، رفع شده و این سرویس ها قابل استفاده می باشند .

نظرات بسته شده است.