LOGO
Head

سرویس جدید +Tunnel

سرویس جدید  Tunnel+ راه اندازی شد محدودیت جدید مخابرات تاثیری روی این سرویس ندارد بدون تنظیمات مرورگرها میتوانید به facebook , Youtube دسترسی داشته باشید  کاربران می توانند با User  ، Pass  خودشان از این سرویس استفاده نمایند در حال حاضر استفاده از Proxifier ، VPN SSTP  و این سرویس به کاربران پیشنهاد میشود .

 

 

 دریافت کانکشن +Tunnel

.

 

 برای نمایش عکس ها در اندازه اصلی رو آنها کلیک کنید

Tunnel-1

.

Tunnel-2

.

Tunnel-3

نظرات بسته شده است.