LOGO
Head

اختلال شدید بر روی اینترنت ایران

 محدودیت شدیدی روی بیشتر سرویس ها اعمال شده است و پس از اتصال سرعت به شدت کاهش می یابد. تمامی سرویس های سایت را با User , Pass خودتان چک کنید بر روی ISP  های مختلف سرویس های متفاوت کار میکند پیشنهاد ما استفاده از  Proxifier  می باشد که محدودیت های اعمال شده تاثیر کمتری بر روی این سرویس گذاشته است.

نظرات بسته شده است.