LOGO
Head

بایگانی برای آوریل, 2019

افزایش قیمت سرویس ها

دیدگاه‌ها برای افزایش قیمت سرویس ها بسته هستند

با توجه به افزایش چندین برابری هزینه سرورها در سال جدید متاسفانه برخلاف خواسته خود مجبور به افزایش قیمت سرویس ها شدیم امیدوارم وضعیت هزینه ها و محدودیت ها به روال قبل بازگردد و بتوانیم با اکثر دیتا سنترها همکاری داشته باشیم.